Đổi hàng:

 • Thời gian đổi trả: 07 ngày kể từ ngày đặt hàn
 • Điều kiện đổi trả:
  • Đổi sản phẩm mới cho sản phẩm được xác nhận do lỗi của nhà sản xuất
  • Đổi size cho sản phẩm cùng mã đã được đặt
  • Sản phẩm đổi phải còn mới chưa qua sử dụng & giặt tẩy, còn nguyên tem nhãn

Quy trình đổi trả:

Phí đổi trả:

 • Twice9 sẽ chịu chi phí gửi trả hàng về và gửi hàng đi lần 2 nếu sản phẩm đổi trả do lỗi của nhà sản xuất
 • Khách hàng sẽ chịu chi phí 2 chiều gửi trả hàng về và gửi hàng đi lần 2 nếu sản phẩm đổi do nhu cầu của khách hàng
 • Phí gửi hàng lần hai sẽ được áp dụng theo phí giao hàng của Twice9

Trả hàng: 

 • Thời gian chấp nhận trả hàng: 07 ngày kể từ ngày đặt hàng
 • Điều kiện trả hàng:
  • Sản phẩm bị lỗi được xác nhận do lỗi cuả nhà sản xuất
  • Sản phẩm trả phải còn mới, chưa qua sử dụng & giặt tẩy, còn nguyên tem nhãn
 • Thông tin liên hệ: liên hệ vào hotline 0917.549.549 để được hướng dẫn trả hàng
 • Phí gửi trả: Twice9 sẽ chịu chi phí trả hàng gửi về
Xem nhanh